רשומות

שמן ז.מרווה,דלעת,נר הלילה,פשתן,רימון-מולטי אומגה והמוח- הצורך והיתרון בחומצות שומן מסוג אומגה ,6,9,3 מעטפת תא העצב, כמו מעטפת של כל תאי הגוף, עשויה מרקמה שומנית. רמת המעבירות של אותה רקמה קובעת את איכות התקשורת של פנים התא עם חוץ התא.