רשומות

ערברבה קטנת עלים , תמצית אם ערברבה קטנת עלים להשיג במרפא הבושם -049952122

זה שנים שלקוחות רבים שואלים אותי מזה בלדור-Baladhur ולמה הוא טוב לזיכרון ??

כמלריום מאתן ומשקם את הרחם והשחלות Chamaelirium Luteum