רשומות

כלך חרמוני-הצמח נחשב לסטימולנט, tonic, ובעיקר אפרודיזיאק לגברים ולנשים.

נענע-צמח מרפא יעיל למגוון בעיות נענע משובלת - צמח מרפא