רשומות

פרופוליס משמש ברפואה המודרנית לטיפול בזיהומי קני הנשימה