פוסטים

פרופוליס -Propolis להשיג במרפא הבושם-04-9952122

מרפא הבושם מוצרים ירוקים 2014

מרקחת כלך חרמוני זלוע-להשיג במרפא הבושם-04-9952122

הכל על סגלות ורפואות הדבש - מרקחת זלוע 04-9952122

כלך חרמוני-הצמח נחשב לסטימולנט, tonic, ובעיקר אפרודיזיאק לגברים ולנשים.