פוסטים

יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך-הרנב"ם

הכל על סגלות ורפואות הדבש - מרקחת זלוע 04-9952122

כלך חרמוני-הצמח נחשב לסטימולנט, tonic, ובעיקר אפרודיזיאק לגברים ולנשים.