פוסטים

Ferula hermonis, כלך חרמוני, Shirsh Zallouh