פוסטים

צמחי מרפא ,צמח מרפא גרגיר הנחילם עשיר בברזל טוב לכח גברא,פריון וטיפול בנשירה

קורטם הצבעים - Carthamus t inctorius -צמח המטפל בסכרת .