פוסטים

שבעת המינים; תמצית אם שבעת המינים להשיג במרפא הבושם