רשומות

לאתרוג לא רק סגולות אלה גם רפאות ובפרט לחיזוק הלב וניקוי הכבד