פוסטים

חלתית -FERULA ASAFOETIDA סממן מרפא מיתוך פיטום הקטורת.