פוסטים

לאטריל עשוי לחסל תאי סרטן באחוזים ניכרים ולסייע בריפוי-לאטריל הקרוי גם אמיגדלין או B17.