פוסטים

המליסה הוא צמח הנפוץ גם באירופה, המשמש ברחבי העולם להרגעה ולתמיכה בפעולת מע' העצבים.