פוסטים

צמחי מרפא מרירים ובפרט חסת בר רפואה למעיים!

טלקינזיס מיוונית: "טלה"- רחוק, ו-"קינזיס"- תנועה

שבע הוא מספר השולט בקצב החיים שלנו ומשפיע בין אם נרצה ובין אם לא. כךלמשל..