רשומות

סינפיטון רפואי -קומפרי שם בוטני: Symphytum officinale