פוסטים

לאתרוג לא רק סגולות אלה גם רפאות ובפרט לחיזוק הלב וניקוי הכבד

אתרוג -פרי עץ הדעת-חובה בכל בית-Citri Sarcodactylis Fructus