פוסטים

זה שנים שלקוחות רבים שואלים אותי מזה בלדור-Baladhur ולמה הוא טוב לזיכרון ??