פוסטים

Ferula hermonis, כלך חרמוני, Shirsh Zallouh

כלך חרמוני-הצמח נחשב לסטימולנט, tonic, ובעיקר אפרודיזיאק לגברים ולנשים.